PROJELERİMİZ

Başlıca projelerimiz aşağıda sıralanmıştır.

Kesfet-Logo.png
Keşf@ Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Google işbirliği ile gerçekleştirilen Keşf@ projesi internetin bilinçli kullanımını öğrenciler arasında yaygınlaştırmak amacı ile başlamıştır. Bu kapsamda 5. ve 6. sınıf öğrencileri için Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretmen Kılavuz Kitapları hazırlanmıştır.

Sonrasında içeriklerin kapsamı genişletilmiş ve ilkokullar için (1., 2., 3., ve 4. sınıflar) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğrenci ve öğretmen kitapları hazırlanmıştır. 

Projenin son aşamasında ise öğretmenlerin geliştirdikleri ders planlarını paylaşmaları ve iletişim ağını güçlendirmeleri amacıyla Öğretmen Portalı yayına alınmıştır.

Projede Üstlenilen Görev: Eğitim içerikleri (ders planlarının) geliştirilmesi ve editörlüğü - Ders planı hazırlama klavuzu geliştirilmesi.

indir.png
icmpd-international-centre-for-migration
EUnD4UeXQAAslC-.jpg
EUnD33jWAAEoi3E.jpg
Patlat Fikrini

Adana Girişimcilik Merkezi tarafından gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen proje, girişimcilik eğitimleri ve bootcamp programlarından oluşmaktadır.

 

Projede Üstlenilen Görev: Girişimcilik müfredat içeriklerinin geliştirilmesi.

GIDA GİRİŞİMCİLİĞİ PROGRAMI

ICMPD ve IDEMA işbirliği ile gerçekleştirilen bu projede göçmen ve Türk grupların, gıda girişimciliği özelinde bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Projenin diğer bir hedefi de gruplar arası iletişimin artması ve sosyal uyum sürecinin desteklenmesidir. 

Proje "Girişimcilik Eğitimi" ve "Yemek Yapım Atölyesi" bölümlerinden oluşmaktadır. 

Projede Üstlenilen Görev: Girişimcilik müfredat içeriklerinin geliştirilmesi.

ÖĞRETMENLER İÇİN FLUTTER VE KOTLİN EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Google işbirliği ile gerçekleştirilen projede ilgi duyan tüm öğretmenlerin Flutter ve Kotlin yazılım dillerini öğrenmeleri için bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.

Projede Üstlenilen Görev: İçerik geliştirme rehberinin hazırlanması ve içeriklerin ön editörlüğünün yapılması.

20201015_181012-1.jpg
MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding, IBM Türk ve Google işbirliği gerçekleştirilen projenin yürütücülüğünü Kalkınma Atölyesi yapmaktadır. Bu projenin amacı meslek liselerinde eğitim gören 9. Sınıf öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmektir. 

Projede Üstlenilen Görev: Proje kapsamında "Girişimci Fikirler, İş Kurma ve Yürütme" modülünün içerikleri geliştirilmiştir. 

_sendeyaz-logo-kare.png
SEN DE YAZ

Sen de Yaz projesi Türkiye'de eğitim teknolojilerinin öğretmenler arasında yaygın olarak kullanılmasını hedefleyen bir eğitim teknolojisi projesidir. Bu projede öğrencilerin dostluk, doğa, hayvan sevgisi ve çevre kirliliği gibi evrensel konular üzerine düşünmesi ve bir hikâye yazarak yaratıcılık ve iş birliği gibi becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. 

Projede Üstlenilen Görev: Projenin yönetilmesi, proje kapsamında yer alan web sitesi, sosyal medya, hikâye kitaplarının içeriklerinin geliştirilmesi.

Uzaya-Gidiyoruz-1.png
İSTANBUL ÜNİV. CERRAHPAŞA SEM ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK ATÖLYELERİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile "Uzaya Gidiyoruz" ve "Mars'ta Yaşam" temalarında atölyeler geliştirilmiştir.

 

Atölyelerin içerikleri, disiplinlerarası bağlamda fen bilimleri, teknoloji ve yaratıcı sanat yetkinliğini geliştirecek nitelikte planlanmıştır.

Projede Üstlenilen Görev: Atölye içeriklerinin geliştirilmesi ve atölye yürütücülüğü.